לפרטים נוספים
מעקה למרפסת
דגם: מעקה למרפסת
מעקה למרפסת
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות
דגם: מעקה מדרגות
מעקה מדרגות
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מעוצב
דגם: מעקה מעוצב
מעקה מעוצב
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 21
דגם: מעקה חוץ 21
מעקה חוץ 21
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה צלילה
דגם: מעקה צלילה
מעקה צלילה
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה הגבה מגולבן
דגם: מעקה הגבה מגולבן
מעקה הגבה מגולבן
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות כוכב
דגם: מעקה מדרגות כוכב
מעקה מדרגות כוכב
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה למרפסת
דגם: מעקה למרפסת
מעקה למרפסת
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה מעוצה עגול
דגם: מעקה מעוצה עגול
מעקה מעוצה עגול
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה שפן
דגם: מעקה שפן
מעקה שפן
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה הגבהה שקוף 1
דגם: מעקה הגבהה שקוף 1
מעקה הגבהה שקוף 1
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 23
דגם: מעקה חוץ 23
מעקה חוץ 23
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 19
דגם: מעקה חוץ 19
מעקה חוץ 19
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 11
דגם: מעקה חוץ 11
מעקה חוץ 11
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 2
דגם: מעקה חוץ 2
מעקה חוץ 2
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 7
דגם: מעקה חוץ 7
מעקה חוץ 7
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה בטן חצי חלון
דגם: מעקה בטן חצי חלון
מעקה בטן חצי חלון
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות 3
דגם: מעקה מדרגות 3
מעקה מדרגות 3
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות
דגם: מעקה מדרגות
מעקה מדרגות
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות
דגם: מעקה מדרגות
מעקה מדרגות
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות דגם מעיין
דגם: מעקה מדרגות דגם מעיין
מעקה מדרגות דגם מעיין
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 18
דגם: מעקה חוץ 18
מעקה חוץ 18
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 22
דגם: מעקה חוץ 22
מעקה חוץ 22
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 24
דגם: מעקה חוץ 24
מעקה חוץ 24
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 25
דגם: מעקה חוץ 25
מעקה חוץ 25
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה סלון
דגם: מעקה סלון
מעקה סלון
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 16
דגם: מעקה חוץ 16
מעקה חוץ 16
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מאחז יד
דגם: מאחז יד
מאחז יד
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 12
דגם: מעקה חוץ 12
מעקה חוץ 12
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מעוצב דגם בטה
דגם: מעקה מעוצב דגם בטה
מעקה מעוצב דגם בטה
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מאחז יד
דגם: מאחז יד
מאחז יד
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מתקן לפרחים
דגם: מתקן לפרחים
מתקן לפרחים
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות מעוצב
דגם: מעקה מדרגות מעוצב
מעקה מדרגות מעוצב
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות מעוצב
דגם: מעקה מדרגות מעוצב
מעקה מדרגות מעוצב
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות מעוצב
דגם: מעקה מדרגות מעוצב
מעקה מדרגות מעוצב
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה ישר מעוצב בדוגמאות ושער
דגם: מעקה ישר מעוצב בדוגמאות ושער
מעקה ישר מעוצב בדוגמאות ושער
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מדרגות ממתכת בשילוב עץ
דגם: מדרגות ממתכת בשילוב עץ
מדרגות ממתכת בשילוב עץ
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מעוצב (ברווז)
דגם: מעקה מעוצב (ברווז)
מעקה מעוצב (ברווז)
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקות זכוכית
דגם: מעקות זכוכית
מעקות זכוכית
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקות זכוכית 1
דגם: מעקות זכוכית 1
מעקות זכוכית 1
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקות ממתכת
דגם: מעקות ממתכת
מעקות ממתכת
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקות ממתכת
דגם: מעקות ממתכת
מעקות ממתכת
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקות ממתכת
דגם: מעקות ממתכת
מעקות ממתכת
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקות ממתכת
דגם: מעקות ממתכת
מעקות ממתכת
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקות ממתכת
דגם: מעקות ממתכת
מעקות ממתכת
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקות ממתכת
דגם: מעקות ממתכת
מעקות ממתכת
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקות ממתכת
דגם: מעקות ממתכת
מעקות ממתכת
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
 מעקות ממתכת
דגם: מעקות ממתכת
מעקות ממתכת
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
חדש
דגם: חדש
חדש
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדש 1
דגם: חדש 1
חדש 1
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדש
דגם: חדש
חדש
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
 עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
דגם: עבודות ביצוע מסגריית אמיר
עבודות ביצוע מסגריית אמיר
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
תמונות עבודות ביצוע מסגריית אמיר21016 1085
דגם: תמונות עבודות ביצוע מסגריית אמיר21016 1085
תמונות עבודות ביצוע מסגריית אמיר21016 1085
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה למדרגות
דגם: מעקה למדרגות
מעקה למדרגות
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 13
דגם: מעקה חוץ 13
מעקה חוץ 13
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 14
דגם: מעקה חוץ 14
מעקה חוץ 14
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 15
דגם: מעקה חוץ 15
מעקה חוץ 15
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה פנים
דגם: מעקה פנים
מעקה פנים
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 1
דגם: מעקה חוץ 1
מעקה חוץ 1
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה הגבה שקוף 4
דגם: מעקה הגבה שקוף 4
מעקה הגבה שקוף 4
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה הגבהה שקוף 2
דגם: מעקה הגבהה שקוף 2
מעקה הגבהה שקוף 2
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה הגבהה שקוף 3 חלקים
דגם: מעקה הגבהה שקוף 3 חלקים
מעקה הגבהה שקוף 3 חלקים
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה ישר
דגם: מעקה ישר
מעקה ישר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות 1
דגם: מעקה מדרגות 1
מעקה מדרגות 1
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות 2
דגם: מעקה מדרגות 2
מעקה מדרגות 2
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 26
דגם: מעקה חוץ 26
מעקה חוץ 26
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 27
דגם: מעקה חוץ 27
מעקה חוץ 27
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה פנים
דגם: מעקה פנים
מעקה פנים
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 17
דגם: מעקה חוץ 17
מעקה חוץ 17
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 20
דגם: מעקה חוץ 20
מעקה חוץ 20
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 8
דגם: מעקה חוץ 8
מעקה חוץ 8
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 9
דגם: מעקה חוץ 9
מעקה חוץ 9
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 10
דגם: מעקה חוץ 10
מעקה חוץ 10
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 3
דגם: מעקה חוץ 3
מעקה חוץ 3
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 4
דגם: מעקה חוץ 4
מעקה חוץ 4
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 5
דגם: מעקה חוץ 5
מעקה חוץ 5
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה חוץ 6
דגם: מעקה חוץ 6
מעקה חוץ 6
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה סלון ישר
דגם: מעקה סלון ישר
מעקה סלון ישר
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות מעוצב דגם ברוז
דגם: מעקה מדרגות מעוצב דגם ברוז
מעקה מדרגות מעוצב דגם ברוז
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מדרגות ממתכת בשילוב עץ מלא
דגם: מדרגות ממתכת בשילוב עץ מלא
מדרגות ממתכת בשילוב עץ מלא
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה ישר (בטה)
דגם: מעקה ישר (בטה)
מעקה ישר (בטה)
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה ישר (מגדולה)
דגם: מעקה ישר (מגדולה)
מעקה ישר (מגדולה)
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מעוצב
דגם: מעקה מעוצב
מעקה מעוצב
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות
דגם: מעקה מדרגות
מעקה מדרגות
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות
דגם: מעקה מדרגות
מעקה מדרגות
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות
דגם: מעקה מדרגות
מעקה מדרגות
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות
דגם: מעקה מדרגות
מעקה מדרגות
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
מעקה מדרגות
דגם: מעקה מדרגות
מעקה מדרגות
לפרטים נוספים>>

מעקות

בניית מעקות היא צורך חיוני עבור בטיחות המבנה. בנייתו מעוגנת בחוק. מבנה שיש לו גג חשוף, או גֶּרֶם עם יותר מ- 3 מדרגות או מרפסת ללא קיר חוסם בגובה 1.25 מ' לפחות, או את כל הנ"ל יחדיו חייב להגן עם מעקות על כל אחד מהם על פי חוק. ללא הגנה זו, לא יזכה היזם לטופס 4 ועל כן לא יוכל לאכלס בדיירים, עובדים או אורחים ולקוחות את המבנה שלו.

מעקות לגגות ומרפסות

הנהלים עבור 2 הלוקיישנים הללו זהים לחלוטין. על פי מכון התקנים הישראלי מת"י, נדרש גובה של לפחות 1.25 מ'. ניתן לבנות מעקה עם רווח מעקה-רצפה אם הפסגה שלו מאמירה ללפחות 1.25 מ', אך בתנאי שהמרווח המדובר אינו יותר מ- 10 ס"מ. 

מעקות למדרגות

בפסגת הגרם, ובתחתיתו במישורים – הנהלים זהים לנהלי מעקה לגג ולמרפסת: החל מ- 1.25 מ' גובה, עם רווח קרקע עד 10 ס"מ, לא יותר. בשיפוע ניתן לבנות גם בגובה מינימלי של 90 ס"מ בין כל מדרגה לכל נקודה בפסגה.

 

במסגריית אמיר יכינו עבורכם, יזמים, קבלנים ולקוחות פרטיים – מעקות תקניים בעיצובים מיוחדים!

 

 

עיצוב מעקות

אם גם אתם זקוקים לרכישת מעקות לבתים, למדרגות ולמרפסות שלכם, או שהנכם בעלי הבית ולא הקבלנים, ואתם מעוניינים לשפצו, כולל החלפת מעקות, כדאי שתכירו מספר עובדות על התקנת מעקות במבנים. ראשית, נסביר מהי התקינה הישראלית למעקות, ושנית, נמליץ על מספר דגמים עמידים ומעוצבים שבוודאי מומלץ לנסות ולהתעניין בהם. דגמים אלו יגדילו מאד את סיכוייכם להתחדש בטופס 4 ולאכלס את הבית או הבניין אשר בניתם.

תקינת המעקות בישראל

אם מדובר בגרם מדרגות של 3 מדרגות ומטה, לא חובה להתקין מעקה. בקרוונים ומבנים ניידים זהו בדרך כלל המצב במבואת הכניסה. כאשר מדובר על גרם מדרגות גדול מכך, יש צורך במעקה עם גובה מינימום של 1.05 מ' במישור, ו- 90 ס"מ במדרגות עצמן: הרווח מכך רצפת מדרגה לכל נקודה במרומי המעקה צריך להיות לפחות 90 ס"מ, כאשר בשום מצב, לא במישור ולא בשיפוע, רווח קרקע-מעקה לא יעלה על 10 ס"מ. במעקה למרפסת התקינה היא 1.05 מ' גובה מינימום ורווח קרקע-מעקה לא יותר מ- 10 ס"מ.

מעקות מעוצבים ועמידים

מעקה נירוסטה וזכוכית - משמש כמעקה מדרגות או מרפסות. מכיל זכוכית ביטחון מחוסמת בהתזת חול או בדגם חלק. אפשרי להזמין זכוכית עם ויטראזי'ם או זכוכית צבועה בצבע אחיד.

מעקה נירוסטה או אלומיניום - מעקה שאינו מכיל פלטות זכוכית אלא שלבים בלבד. הוא משמש בדרך כלל במרפסות נמוכות בקומת קרקע.

מעקה ברזל - משמש בדרך כלל כמעקה מרפסת בקומות הגבוהות, או כמעקה מדרגות. כשמעקה ברזל הוא מעקה של מדרגות זהו מעקה מעוצב באופן חד וחסר תקדים, מרובה צבעים, ועם צורות יפות ואקסקלוסיביות שתוכננו במסגריית בוטיק. תחתיתו בשונה ממעקה אלומיניום היא סורגים מוארכים ולא פסים  אופקיים.

מעקה עץ - מעקה המשמש בדרך כלל למדרגות. המעקה מעוצב בסגנון עתיק ועמודיו הם אורכיים המזכירים קרניזים. המעקה ניתן לצביעה בצבעי עץ מיוחדים מכל הגוונים.

התאמת המעקות

להתאמת המעקות חשיבות עיצובית ולוגיסטית. כאשר אתם בוחרים מעקה עץ, חשוב לוודא שמדובר בעץ איכותי שלא סופח צבע, ולכן צביעתו לא תצריך אתכם לחזור על המהלך כעבור שנים מעטות בשל דהייה. במידה וזהו מעקה מתכתי – חשוב שהוא יהיה מגולוון אם הוא מברזל, ואם הוא מעקה אלומיניום מומלץ לא לקחת את הצבע האפור כברירת מחדל אלא לשים לב לעיצוב הבית ולהורות על צביעה מחדש של המעקה בהתאם. בשונה מבעבר, ניתן לצבוע משטחי אלומיניום בקלות רבה ועם המון עמידות.

אל תשכחו להיצמד לתקינת המעקות הישראלית: צרו עמנו קשר להתאמת מעקות לכל מבנה!